Nejlepší ceny plastových jímek na trhu

Plastové jímky samonosné i pro obetonování

Každá naše plastová jímka je dodána s osvědčením o těsnosti a nepropustnosti

Krátké dodací lhůty všech typů plastových jímek

Plastové jímky dopravujeme po celé ČR

Akční ceny na plastové jímky evropské kvality

Naše plastové jímky splňují veškeré evropské požadavky na kvalitu

Jímka plastováJímka je podzemní vodotěsná nádrž, která nemá vývody pro odtok vody či její přeliv. Využívají se v místech, která nedovolují vybudovat čistírnu odpadních vod či septik. Jímka tedy není čisticí zařízení, ale shromažďovací nádrž pro splašky, v níž se odpad skladuje do doby, než jej odveze fekální vůz. Jako nádrž bývají jímky využívány také pro zachycení dešťové vody a jejímu následnému použití pro zavlažování. Plastové jímky, které u nás můžete zakoupit, slouží pro zachycení odpadové vody a v jejich případě se můžeme setkat také s termínem žumpa. Využití takové plastové jímky bývá nejčastěji v případě staveb s nepravidelným užíváním, tedy chat a chalup.

Akce na plastovou jímku stále platí

Zákazník si žádá kvalitu a cenu. U nás najdete obojí. Prakticky všechny nabízené plastové jímky držíme na úrovni nejnižších internetových cen. Akční ceny pro nás nejsou sezonní záležitostí, u nás je akce na plastové jímky stále.

Výroba plastových jímek probíhá podle nejpřísnějších norem

Naše plastové jímky splňují všechny normy nutné k provozování jímky. K zakoupené jímce dodáváme Osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 750905. Toto osvědčení zaručuje bezchybnou funkčnost jímky a zároveň dokládá, že se jedná o zařízení evropské kvality. Zaručujeme bezplatnou výměnu jímky v případě, že by byla během instalace nějakým způsobem poškozena.

Legislativa označuje samonosné jímky, plastové jímky a plastové žumpy jako podzemní vodotěsné nádrže bez odtoku používané ke shromažďování splaškových odpadních vod. Podle ČSN 75 6081 – ŽUMPY se žumpy budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo odpadní vody s toxickými látkami nelze odvádět do stokové sítě s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny samostatné malé čistírně odpadních vod podle řady norem ČSN EN 12566 (např. ČSN EN 12566-3) a podle ČSN 75 6402, v samostatné čistírně průmyslových odpadních vod či zneškodňovány jiným zvláštním způsobem.

plastová jímkaPlastová jímka Plastové jímkyPlastová jímkaLevné jímky

Spřátelené weby:


Při výrobě a distribuci zboží plastové jímky / plastové septiky spolupracujeme s firmou Bresco. Firma Bresco je specialista na zapuštěné bazény, Whirpooly, zastřešení bazénů, dále také jímky, septiky, domovní čistírny odpadních vod.